sorular ve cevaplar

S. 32- Sahâbe kime denir?

C. 32- Sahâbe; Hz. Peygamberi sağlığında görüp, O’nunla sohbet eden Müslümanlara denir.

S. 33- Ensar kime denir?

C. 33- Ensar; Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kalan ilk Müslümanlara yardım eden Medine’li müslümanlara denir.

S. 34- Muhacir kime denir?

C. 34- Muhacir; Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara denir.

S. 35- Peygamberimizin yaptığı en önemli savaşları söyleyiniz.

C. 35- Peygamberimizin yaptığı en önemli savaşlar şunlardır:

1) Bedir Savaşı,

2) Uhud Savaşı,

3) Hendek Savaşı,

4) Mekke’nin Fethi.

S. 36- Bedir Savaşı kaç tarihinde ve kimlerle yapılmıştır?

C. 36- Bedir Savaşı, milâdi 624 yılında, Mekke müşrikleri ile Müslümanlar arasında yapılmıştır.

S. 37- Bedir Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

C. 37- 1) Bu savaşta; yaklaşık 1000 kişilik müşrik ordusunu, Müslümanlar 300 küsûr kişi ile yenmişlerdir.

2) Başta Ebû Cehil olmak üzere, müşrikler toplam 70 ölü vermişlerdir.

3) 14 Müslüman şehit olmuştur.

4) Galibiyet müslümanların moralini yükseltmiş, İslâm’ın yayılmasını

hızlandırmıştır.

5) Mekke’li müşrikler büyük bir üzüntüye ve ümitsizliğe düşmüşlerdir.

S. 38- Uhud Savaşı kaç yılında ve kimlerle yapılmıştır?

C. 38- Uhud Savaşı, milâdi 625 yılında, Mekke müşrikleri ile Medineli Müslümanlar arasında yapılmıştır.

S. 39- Uhud Harbi’nin sonuçları nelerdir?

C. 39- 1) Hz. Peygamber’in tavsiyelerine uymayan okçular ganimet toplamak için yerlerini terkedince, İslâm Ordusu çembere alınmış, bu yüzden müslümanlar önce mağlubiyeti tatmışlar ve sonra toparlanarak galip gelmeyi başarmışlardır.

2) Yaklaşık 1000 kişi ile 3000 kişiye karşı mücadele etmek zorunda kalan müslümanlar, 70 şehit vermişlerdir.

3) En önemlisi, Peygamberimizin amcası ve İslâm’a çok büyük hizmetler vermiş bir sahabe olan Hz. Hamza şehit edilmiştir.

S. 40- Hendek Savaşı kaç yılında ve kimlerle yapılmıştır?

C. 40- Hendek Savaşı, m. 627 yılında, Mekke müşrikleri ile Medine Müslümanları arasında yapılmıştır. Bu savaşta da müslümanlar gâlip gelmişlerdir.

S. 41- Hudeybiye Barış Antlaşması ne zaman ve nerede yapılmıştır?

C. 41- Hicretin 6. yılında (m. 628 yılı) Peygamberimiz 1400 kişilik bir sahabe grubu ile Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla, Medine’den yola çıktılar. Mekke müşrikleri bunu duyunca telaşa düştüler ve müslümanları Mekke’ye sokmama kararı aldılar. Buna karşılık müslümanlar da “Hudeybiye” denilen yerde “Şecere-i Rıdvan” adı verilen bir ağacın altında toplanarak, gerektiğinde bütün güçleri ile müşriklere karşı koymak üzere Hz. Peygamber’e söz verdiler. Bu olaya “Rıdvan Biatı” denir. Müşriklerin ileri gelenleri ile Peygamberimiz arasında yapılan uzun görüşme ve pazarlıklardan, bir yıl sonra Kâbe’yi ziyaret etmek üzere, tarihî bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya “Hudeybiye Barış Antlaşması” denilir.

S. 42- Hayber Kalesi ne zaman fethedilmiştir?

C. 42- Hicret’in 6. yılında (m.628 yılı), Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan, Yahudilere ait, ama müslümanlara karşı kışkırtma odağı olarak kullanılan Hayber Kalesi, 1600 kişilik müslüman ordusu ile fethedilmiştir.Bu savaşta Hz. Ali olağanüstü kahramanlıklar ve başarılar göstermiştir.

S. 43- Mekke ne zaman fethedilmiştir?

C. 43- Milâdî takvime göre 11 Ocak 630 (Hicrî 20 Ramazan 8 H.) tarihinde Mekke Şehri fethedilmiştir. Fetihten sonra, Peygamberimiz bütün can düşmanları için af çıkararak, insanlık tarihinin eşini görmediği bir hareket ortaya koymuştur.

S. 44- Peygamberimizin peygamberliği kaç yıl sürmüştür?

C. 44- Peygamberimizin peygamberliği 23 yıl sürmüştür. Bunun 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçmiştir.

S. 45- Peygamberimiz kaç yaşında iken ve hangi yılda vefat etmiştir?

C. 45- Peygamberimiz; 63 yaşında iken, 632 yılında Medine-i Münevvere’de vefat etmiştir. Kabri Medine-i Münevvere’dedir. Kabrinin bulunduğu yerre, “Cennet Bahçesi” veya “Tertemiz Bahçe” anlam›na gelen "Ravza-i Mutahhara” denilmektedir.

S. 46- Peygamberimizin kaç çocuğu olmuştur?

C. 46- Peygamberimizin 7 çocuğu olmuştur. Bunlar›n üçü erkek, dördü kızdır.

Erkek çocukları : Kasım, Abdullah ve İbrahim’dir.

Kız çocukları : Zeynep, Rukiyye, Ümmügülsüm ve Fatıma’dır.

İbrahim dışında kalan diğer çocuklar›, Hz. Hatice validemizden olmuştur.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !