iman islam ihsan kiyamet nedir

Ebu Hureyre (r.a.) bir hadisinde şöyle anlattı:

Hz. Peygamber (a.s.) bir gün insanların arasında oturuyordu.

O sırada ona bir zat geldi ve:

"Ey Allah'ın Resulü! İman nedir?" dedi.

"Allah'a, meleklerine, kitaplarına,

Allah'a kavuşmaya,

peygamberlerine inanman

ve keza son dirilmeye iman etmendir" buyurdu.

İslâm nedir? dedi.

"İslâm, Allah'a kulluk etmen

ve ona hiç bir şeyi ortak yapmaman,

Farz namazı dosdoğru kılman,

farz kılınmış olan zekâtı vermen

ve Ramazanda oruç tutmandır" buyurdu.

Ey Allah'ın Resulü! İhsan nedir? dedi.

"Allah'a onu görürcesine ibadet etmendir.

Her ne kadar onu görmüyorsan da

o seni muhakkak görür" buyurdu.

Ey Allah'ın Resulü, Kıyamet ne zamandır? dedi.

(Cevaben Efendimiz) Buyurdu ki:

"Bu konuda sorulan sorandan

daha çok bilgiye sahip değildir.

Fakat onun alâmetlerini sana haber vereceğim:

Cariyenin efendisini doğurması, onun alâmetlerindendir.

Yalınayak ve çıplak kimseler, insanların idarecileri oldukları zaman,

işte bu da onun alâmetlerindendir.

Koyun çobanları yüksek bina kurmakta

birbirleriyle yarışa başladıkları zaman,

işte bu da onun alâmetlerindendir.

(Kıyametin vakti) Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği beş şeye dahildir.

" Bundan sonra Peygamber: Kıyamet vakti hakkındaki bilgi

ancak Allah'ın katındadır.

Yağmuru O yağdırır,

rahimlerde olanı O bilir.

Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez,

yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez,

şüphesiz Allah her şeyi bilendir,

herşeyden haberdardır

ayetlerini okudu.

Ebu Hureyre der ki:

Sonra o şahıs dönüp gitti.

Arkasından Allah Resulü (a.s.):

"O adamı bana geri getiriniz" diye emretti.

Bunun üzerine sahabeler onu geri getirmek için aramaya başladılar,

fakat birşey göremediler.

Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.):

"İşte o, Cebrail'dir.

İnsanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir" buyurdu.

Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 10

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !