Hz. PEYGAMBER'İN ÖRNEK AHLÂKI ve ŞAHSİYETİNDEN--


Kibirlenmekten nefret eder,

kibirle imanın bir kalpte birleşemeyeceğini söyler;

kimseye karşı ululuk taslamaz;

fakat düşmanları karşısında da ezilip küçülmezdi.

Otoritesini sürdürmek için sunî ve zorlama tedbirlere başvurmaz;

meclislerde boş bulduğu yere otururdu.
 
Dalkavukluktan nefret ederdi.

Kendisine bir ilâh gözüyle bakılmasına asla razı olmaz;

kendisinin de bir insan olduğunu,

sadece Allah'ın korumasıyla hata ve günahtan kurtulabileceğini

hiçbir kaygıya kapılmadan samimiyetle ifade ederdi.

Halkın arasına katılır;

insanlarla olan ilişkilerini herhangi bir insan gibi sürdürür;
 
Hastaları, dostlarını, komşularını ziyaret eder;

müslümanların acı ve tatlı günlerini paylaşmaktan geri kalmazdı.

Resûlullah'ın aile hayatı son derece muntazamdı.

Eşlerine saygı gösterir; haklarına riayet eder;

hatta geceleyin ibadet etmek istediği zaman bile

eşinden izin alma inceliğini gösterirdi.

Aile bireyleriyle şakalaşmayı sever,

nâdiren vuku bulan aile içi tatsızlıkları anlayışla karşılar,

ikazlarını incitmeden, medenîce yapardı.

Din ve dünya işleri arasında ideal bir uyum kurması,

onun en önemli özelliklerinden ve başarısının sebeplerinden biridir.

Bir hıristiyan olan

müsteşrik M. G. Demombynes,

Muhammed (s. 599-600) isimli önemli eserinde,

İslâmiyet'in Hıristiyanlığa üstünlüğünü

ve Hz. Peygamber'in başarısının sebeplerini şöyle anlatıyor:

 "Îsâ'nın vaazında öbür dünya için hazırlık,

bu dünyanın nimetlerinden vazgeçmekle başlar.

İslâm'da ise kesinlikle böyle bir şey yoktur...

İslâm'a göre, iyi bir şekilde kullanmak şartıyla

hiçbir nimet kötü değildir."

Bazı sahâbîler, ebedî kurtuluşlarını kazanabilmek için

geceleri hep namaz kılacaklarını,

gündüzleri oruç tutacaklarını,

evlenmeyeceklerini,

evli olanlar eşlerine yaklaşmayacaklarını söylemişlerdi.

Hz. Peygamber bu gelişmeyi duyunca onları şu sözlerle uyardı:

"Sizin şöyle şöyle söylediğinizi duyuyorum.

Bakın, yemin ederim ki ben,

Allah'a hepinizden daha çok saygılıyım.

Bununla birlikte oruç tuttuğum günler de olur,

tutmadığım günler de.

Namaz da kılarım, uyku da uyurum.

Kadınlarla da evlenirim...

Kim benim sünnetimden (yolumdan) yüz çevirirse

benden yüz çevirmiş olur"(Buhârî, "Nikâh", 1).

"Dünyada zühd içinde olmak,

helâli haram saymak değildir" (Tirmizî, "Zühd", 29).


http://www.diyanet.gov.tr/turkish/basiliyayin/weboku.asp?sayfa=43&yid=36

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !