DİTİB – Genel Merkezi ve Merkez Camii

 

 

 

Bank Commerzbank Köln

Verwendungszweck : Merkez-Camii (DITIB-Zentral Moschee Köln)

Bağışlar vergiden düşürülebilir.

Bağış karşılığı vergi iadesinden yararlanmak için belge verilir.

İnsanın sağlıklı bir kimlik ve kişiliğe kavuşması için kendi kültürünü, tarihini

ve geleneklerini bilmesi, geçmişi ile geleceği arasında bağlantı kurarak

yaşayabilmesi için sosyal ve kültürel faaliyetler
, Gençliğin ruhen ve bedenen

sağlıklı yetişebilmesi ve geleceği inşa edebilecek sağlam bir kimlik ve kişiliğe sahip

olabilmesi için gençlik ve spor faaliyetleri
,Komşularımızı anlamak,

inanç sistemlerini tanımak, onların da bizim inanç ve ibadetlerimizi anlamaları

ve tanımalarını sağlamak suretiyle, karşılıklı hoşgörüyü temin etmek üzere
dinler

ve kültürlerarası faaliyetler
,Kadınların toplumda daha aktif bir şekilde yer

almalarını ve eşit bireyler olarak güçlenmelerini teşvik edici,

kadın sorunlarına eğilen ve ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, sosyal

 ve kültürel faaliyetler ve danışmanlık gibi hizmetlerin

sunulmasını kolaylaştırıcı kadın faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Proje Cami, Kuran Kursu, Eğtim ve Kültür Merkezi, Gençlik ve Spor Merkezi,

Kadınlar Eğitim Merkezi, Dinler ve Kültürlerarası Faaliyet Merkezi, Kütüphane,

Konferans Salonu, Basın Merkezi, Alışveriş Merkezi, Çocuk Bakım Alanı,

Bürolar, Lojmanlar, Kapalı Garaj alanlarını kapsamaktadır.Cami iki minare

(55 metre) ve şeffaf parçalardan oluşan bir kubbeye (36,50 metre) sahiptir.

Cami Kullanım Alanı: 2.059 m2

Bürolar / Lojmanlar / Konutlar: 860 m2

Kütüphane /Diyalog Merkezi 721 m2

Konferans Salonu: 1.250 m2

Gençlik Merkezi ve Spor Salonu: 657 m2

Eğitim ve Kültür Merkezi: 1.445 m2

Ticari alanlar: 2.147 m2

Kadınlar Eğitim Merkezi: 1.058 m2

Diğer Alanlar : 1.570 m2

Kapalı Garaj: 3.949 m2

Toplam Kullanım Alanı: 15.716 m
2


Tahmini Proje Maliyeti : 25.000.000,- EUR


Subbelrather Str. 17 · 50823 KölnTel.: 0221 - 579 82 20 |

Faks: 0221 57 98 290

www.ditib.de

info@ditib.de


http://ditib.de/index.php?id=21&lang=en


DİTİB Merkezi’nin bulunduğu Köln şehri,

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin

en kalabalık, en renkli, çok kültürlü, çok dinli ve çok dilli,

siyaset, ticaret, ekonomi
ve medya merkezidir.

Köln’de 120 binden fazla Müslüman yaşadığı halde,

Müslümanları şehrin bir parçası olarak sembolize eden

ve layıkıyla temsil edilebilecekleri bir merkez camisi yoktu.

Eski bir fabrika deposundan dönüştürülen

DİTİB Genel Merkezi ve Merkez Camii,

hem Müslümanların ihtiyaçlarını karşılayamaz,

hem de kullanılamayacak hale gelmişti.

Günde ortalama 1000 kişinin ziyaret ettiği

Genel Merkez ve Merkez Camii artık yetersiz kalıyordu.

Halbuki DİTİB, sadece Köln’deki Müslümanlara yönelik değil,

Almanya genelinde geleceğe dönük kalıcı örnek hizmetler götüren,

Almanya’nın en büyük Türk ve Müslüman sivil kitle örgütü olarak

bütün kurum ve kuruluşlar tarafından muhatap kabul edilmektedir.

Projenin Gelişimi:

DİTİB’in Köln’de Müslümanların varlığını

temsil edebilecek bir merkezinin

eksikliğinin Köln Belediyesine hatırlatılması üzerine,

Köln Belediyesi de 2003 yılında, modern ve temsil gücü olan

bir caminin yapılmasını kararlaştırdı.

Ancak gerçekleşecek proje, Köln’ün etrafına

uyum sağlayan ve şehre mimari

zenginlik katan bir sanat eseri olmalıydı.

Bu gaye ile 2005 yılında 100’den fazla

mimarın katılımıyla uluslararası proje

yarışması düzenlenmiş; yarışma sonunda dünyaca ünlü

Prof. Gottfried ve Paul Böhm tarafından hazırlanan

‘DİTİB Merkez Camii Projesi’ birinci seçilmiştir.

DİTİB’in şeffaflığını ve camilerin
kapısının

halka daima açık olduğunu simgelemesi

için ilk proje üzerinde birkaç kez değişikliğe gidilerek,

bu şeffaflığın projeye daha iyi yansıması sağlanmıştır.

Cami projesi imar planı, Almanya geneline yayılan

tartışmalara rağmen halkın ve

Köln Belediyesi’nin desteği ile

28 Ağustos 2008 tarihinde onaylanmıştır.

Projenin Hedefi: Başlıca Faaliyet Alanları

Almanya genelinde, sahasında uzman,

ilahiyat eğitimi almış din görevlilerince cemaatin de

talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak,

İslam dininin hurafe ve batıl inanışlardan arındırılmış bir şekilde

Kur’an’a ve sünnete uygun olarak öğretilmesi,

yaşanması, gelecek nesillere

aktarılması için din hizmetleri
,

Uyumun, toplumda yaşayan herkesin birbirinin

kültürüne, diline, gelenekle-rine saygı duyması

ve hoşgörü ile karşılamasından

geçeceği bilinciyle, toplumun
bilgilendirilmesi

ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi

amacıyla eğitim ve uyum faaliyetleri
,


Yardımlarınız İçin:“Kim dünyada bir mescit (cami) yaparsa, (ya da yapılan camiye katkıda bulunursa) Allah c.c. de cennette o kimseye bir köşk inşa eder.”

Hadis-i Şerif

Bu kalıcı esere sizin de bir katkınızın olmasını istiyorsanız ...

Empfänger : Türkisch Islamische UnionKonto-Nr. : 505566000 BLZ : 37040044

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !